Pts

1 2 3 4 5
Sergey Chernikov 11 5 12 11 11
Oleg Kosykh 7 11 10 2 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Chernikov
 • Game 1 Race to 5 - Sergey Chernikov
 • Game 1 Race to 7 - Sergey Chernikov
 • Game 1 Race to 9 - Sergey Chernikov
 • Game 1 - Sergey Chernikov won 11-7
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Kosykh
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Kosykh
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Kosykh
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Kosykh
 • Game 2 - Oleg Kosykh won 5-11
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Sergey Chernikov
 • Game 3 Race to 5 - Sergey Chernikov
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Kosykh
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Kosykh
 • Game 3 - Sergey Chernikov won 12-10
 • Score After Game 3 - 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Sergey Chernikov
 • Game 4 Race to 5 - Sergey Chernikov
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Chernikov
 • Game 4 Race to 9 - Sergey Chernikov
 • Game 4 - Sergey Chernikov won 11-2
 • Score After Game 4 - 11-2
 • Game 5 Race to 3 - Sergey Chernikov
 • Game 5 Race to 5 - Sergey Chernikov
 • Game 5 Race to 7 - Sergey Chernikov
 • Game 5 Race to 9 - Sergey Chernikov
 • Game 5 - Sergey Chernikov won 11-5
 • Score After Game 5 - 11-5