Pts

1 2 3 4 5
Oleg Manuylov 6 4 11 11 11
Aleksandr Poprocky 11 11 6 6 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Poprocky
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Poprocky
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Poprocky
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Poprocky
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 1 - Aleksandr Poprocky won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Poprocky
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Poprocky
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Poprocky
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Poprocky
 • Score After Game 2 - 4-11
 • Game 1 - Aleksandr Poprocky won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Manuylov
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Manuylov
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Manuylov
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Manuylov
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 2 - Aleksandr Poprocky won 4-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Manuylov
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Manuylov
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Manuylov
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Manuylov
 • Score After Game 4 - 11-6
 • Game 3 - Oleg Manuylov won 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Aleksandr Poprocky
 • Game 5 Race to 5 - Oleg Manuylov
 • Game 5 Race to 7 - Oleg Manuylov
 • Game 5 Race to 9 - Oleg Manuylov
 • Score After Game 5 - 11-7
 • Game 5 - Oleg Manuylov won 11-7