Oleg Kosykh

Results

Boom Cup 05/25 15:23 - Vladimir Rozhkov v Oleg Kosykh W 0-4
Boom Cup 05/25 13:54 - Oleg Kosykh v Dmitry Popov W 4-1
Boom Cup 05/25 12:51 - Dmitry Popov v Oleg Kosykh W 3-4
Boom Cup 05/25 11:46 - Oleg Kosykh v Andrey Kondrashkin W 4-2
Boom Cup 05/23 03:01 - Sergey Chernikov v Oleg Kosykh L 4-1
Boom Cup 05/23 02:17 - Vladimir Rozhkov v Oleg Kosykh L 4-3
Boom Cup 05/23 00:50 - Oleg Kosykh v Sergey Chernikov L 2-4
Boom Cup 05/23 00:18 - Oleg Kosykh v Anton Gulyaev L 3-4
Boom Cup 05/22 23:13 - Oleg Kosykh v Vladimir Rozhkov W 4-2
Boom Cup 05/20 15:29 - Vladimir Rozhkov v Oleg Kosykh L 4-0
Boom Cup 05/20 13:56 - Oleg Kosykh v Dmitry Popov W 4-3
Boom Cup 05/20 12:53 - Dmitry Popov v Oleg Kosykh W 2-4

Leagues Played