Pts

1 2 3 4 5 6 7
Oleg Kosykh 11 5 11 11 7 9 4
Anton Gulyaev 6 11 2 5 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Kosykh
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Kosykh
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Kosykh
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Kosykh
 • Game 1 - Oleg Kosykh won 11-6
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Anton Gulyaev
 • Game 2 Race to 5 - Anton Gulyaev
 • Game 2 Race to 7 - Anton Gulyaev
 • Game 2 Race to 9 - Anton Gulyaev
 • Game 2 - Anton Gulyaev won 5-11
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Kosykh
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Kosykh
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Kosykh
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Kosykh
 • Game 3 - Oleg Kosykh won 11-2
 • Score After Game 3 - 11-2
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Kosykh
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Kosykh
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Kosykh
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Kosykh
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Kosykh
 • Game 4 - Oleg Kosykh won 11-5
 • Score After Game 4 - 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Anton Gulyaev
 • Game 5 Race to 5 - Anton Gulyaev
 • Game 5 Race to 7 - Anton Gulyaev
 • Game 5 Race to 9 - Anton Gulyaev
 • Game 5 - Anton Gulyaev won 7-11
 • Score After Game 5 - 7-11
 • Game 6 Race to 3 - Anton Gulyaev
 • Game 6 Race to 5 - Anton Gulyaev
 • Game 6 Race to 7 - Oleg Kosykh
 • Game 6 Race to 9 - Oleg Kosykh
 • Game 6 - Anton Gulyaev won 9-11
 • Score After Game 6 - 9-11
 • Game 7 Race to 3 - Anton Gulyaev
 • Game 7 Race to 5 - Anton Gulyaev
 • Game 7 Race to 7 - Anton Gulyaev
 • Game 7 Race to 9 - Anton Gulyaev
 • Game 7 - Anton Gulyaev won 4-11
 • Score After Game 7 - 4-11