Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Ozhiganov 9 11 8 12 11
Sergey Pisklov 11 7 11 10 9