- Urawa 2021-07-22 03:58

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
2 Palace Gigant Shinobu Hasegawa Takehiro Kasano
8 Pino Zen Takashi Noguchi Ryuji Tatsushiro
2 Hyudoro Rush Hiroki Zakuro Akio Mikoshi 23.000
07/22 04:21
4 Go On The Stage Maki Hirayama Naoya Hashimoto
10 Keep Fighter Hiroki Zakuro Mai Fukuhara
0 Poison Pill
6 Nishino Mach Toshio Tomita Yuto Kokubun 12.000
07/22 04:21
4 K T Gazami Hiroki Zakuro Koshi Yoshidome 41.000
07/22 04:21
0 Nazionale 2.000
07/22 04:12
3.600
07/22 04:21
3 Split S Satoshi Kokubo Akira Harita
1 Gold Spear Morio Kawamura Kosei Akimoto 1.800
07/22 04:21
7 World Queen Hiroki Zakuro Kosei Akimoto
5 Kura Seijo Tomoyuki Fujihara Ryota Sugawara
0 Shining Bolt 1.750
07/22 04:12
3.800
07/22 04:21
5 Grand Fleur Yoshikazu Kanuma Mai Fukuhara 41.000
07/22 04:21
1 Sun Carmel Tsukasa Kaibazawa Yoshimi Hanzawa
0 Seiun Grappa