Results

Liga Pro 07/27 19:34 - Dmitry Tikhnenko v Vladimir Mishakin L 3-2
Liga Pro 07/27 18:30 - Vladimir Mishakin v Sergey Kuzmin W 3-2
Liga Pro 07/27 18:00 - Georgy Bardyshev v Vladimir Mishakin L 3-1
Liga Pro 07/27 16:30 - Vladimir Mishakin v Dmitry Tikhnenko L 1-3
Liga Pro 07/27 11:45 - Vladimir Mishakin v Andrey Shmakov W 3-2
Liga Pro 07/27 10:45 - Vladimir Mishakin v Aleksey Zirin L 0-3
Liga Pro 07/27 10:15 - Andrey Shmakov v Vladimir Mishakin W 0-3
Liga Pro 07/27 08:45 - Vladimir Mishakin v Alexey Kazakov L 0-3
Liga Pro 07/22 07:45 - Vladimir Mishakin v Evgeny Makarenkov W 3-1
Liga Pro 07/22 06:45 - Vladimir Mishakin v Dmitry Tikhnenko L 2-3
Liga Pro 07/22 06:15 - Evgeny Makarenkov v Vladimir Mishakin W 0-3
Liga Pro 07/22 04:45 - Vladimir Mishakin v Aleksey Komarov L 1-3