Results

TT Elite Series 04/15 23:45 - Jakub Zochniak v Michal Minda L 3-0
TT Elite Series 04/15 22:55 - Krzysztof Kotyl v Michal Minda W 0-3
TT Elite Series 04/15 20:55 - Kamil Rudomina v Michal Minda L 3-1
TT Elite Series 04/15 20:05 - Mateusz Misiak v Michal Minda L 3-0
TT Elite Series 04/15 18:30 - Arkadiusz Mugowski v Michal Minda W 1-3
TT Elite Series 04/13 16:35 - Mateusz Misiak v Michal Minda L 3-1
TT Elite Series 04/13 15:25 - Michal Minda v Jakub Glanowski W 3-2
TT Elite Series 04/13 14:15 - Sebastian Baran v Michal Minda W 2-3
TT Elite Series 04/13 13:05 - Marcin Marchlewski v Michal Minda L 3-0
TT Elite Series 04/13 11:25 - Maciej Makajew v Michal Minda L 3-2
TT Elite Series 04/13 09:40 - Michal Minda v Mateusz Misiak L 0-3
TT Elite Series 04/13 08:30 - Michal Minda v Bartlomiej Skorko W 3-2