Vadim Reva

Results

Setka Cup 06/18 11:35 - Oleksandr Gress v Vadym Reva W 2-3
Setka Cup 06/18 10:35 - Volodymyr Tymchenko v Vadym Reva W 0-3
Setka Cup 06/18 09:05 - Dmytro Tsurkalenko v Vadym Reva W 2-3
Setka Cup 06/18 07:05 - Valerii Danchenko v Vadym Reva W 0-3
Setka Cup 06/18 05:05 - Kostiantyn Nesterenko v Vadym Reva W 1-3
Setka Cup 06/03 11:35 - Valerii Danchenko v Vadym Reva W 0-3
Setka Cup 06/03 10:35 - Volodymyr Tymchenko v Vadym Reva L 3-0
Setka Cup 06/03 09:05 - Oleksandr Gress v Vadym Reva L 3-1
Setka Cup 06/03 07:05 - Dmytro Tsurkalenko v Vadym Reva L 3-1
Setka Cup 06/03 05:05 - Yevhen Khurtak v Vadym Reva W 1-3
Setka Cup 05/28 12:25 - Evgeniy Khurtak v Vadym Reva L 3-1
Setka Cup 05/28 11:25 - Oleksandr Gress v Vadym Reva W 2-3