Vici Gaming Vici Gaming   LGD Gaming LGD Gaming
12 12
Kills
1 1
-5 -5
Gold
-5 -5
37 Assists 3

Player statistics

Name (Vici Gaming) LevelK/D/AMinions
Ming-Hang Fu 12 0/0/10 137
Yi Dai 15 3/0/5 223
Yang Li 14 5/0/5 199
Deng Jie 15 2/1/7 212
Xian-Zhao Hu 12 2/1/10 59
Name (LGD Gaming) LevelK/D/AMinions
Hao-Ming Hu 13 0/2/1 200
Pei Piao 9 0/4/1 27
Hao-Tian Guo 13 0/3/0 165
Wang Ho Yoon 12 1/1/0 150
Jong Hun Ha 12 0/2/1 200
Vici Gaming Vici Gaming   LGD Gaming LGD Gaming
16 16
Kills
4 4
-5 -5
Gold
-5 -5
42 Assists 10

Player statistics

Name (Vici Gaming) LevelK/D/AMinions
Ming-Hang Fu 12 0/0/13 32
Yi Dai 14 1/2/6 163
Yang Li 15 4/0/11 188
Deng Jie 15 4/2/7 271
Xian-Zhao Hu 15 7/0/5 262
Name (LGD Gaming) LevelK/D/AMinions
Hao-Ming Hu 14 0/5/2 235
Pei Piao 10 0/3/3 34
Hao-Tian Guo 14 1/2/2 196
Wang Ho Yoon 12 2/5/1 141
Jong Hun Ha 14 1/1/2 266

Events

  • Map 1 Winner - Vici Gaming

Extra

  • Best of Sets: 3